Declaració ambiental
Girbau ha editat una Declaració Ambiental que recull una extensa informació sobre tots els aspectes mediambientals dels centres de producció que té a Vic.

L’objectiu de la declaració és facilitar informació ambiental al públic. Així, a la Declaració es recullen tant la política i el sistema de gestió ambiental de l’empresa, com diversos aspectes relacionats amb el consum de recursos naturals, la generació de residus, l’emissió de sorolls, les emissions atmosfèriques, etc.

La Declaració Ambiental de Girbau s’actualitzarà anualment a través de de la web www.girbau.com.