Certificacions
GIRBAU S.A. compleix els requisits de la norma ISO 14001 Sistema de Gestió Mediambiental i obté el certificat de registre EMAS.
Certificació ISO-14001
GIRBAU S.A. OBTÉ LA CERTIFICACIÓ ISO 14001.

El SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL de GIRBAU S.A. ha estat validat amb la certificació ISO 14001.

Pensant en el futur i mantenint una línia constant de millora, GIRBAU S.A. s’ha compromès a aconseguir una sèrie d’objectius mediambientals orientats envers la protecció i conservació dels recursos naturals i la millora permanent de la seguretat i la salut laboral, mitjançant un comportament ètic i responsable.

Així un equip humà entusiasta, preparat tècnicament i amb una alta consciència ecològica, treballa pels nostres clients, per tal de poder-los donar la resposta més adient a les seves necessitats, tenint en compta l’estalvi d’aigua, energia, detergents, sorolls i pol·lució electrònica. El nostre progrés serà sostenible si col·laborem perquè ho sigui el nostre entorn.

Per això la gestió mediambiental de GIRBAU S.A. es tradueix en un compromís de millora continuada de l’actuació medi ambiental, materialitzant-se en la implantació d’un SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, que inclou la realització d’avaluacions periòdiques per tal de verificar, documentar i millorar de manera permanent el seu funcionament.

Desprès de 3 anys d’una extensa tasca de conscienciació interna amb l’assessorament del ICT-CTOR (Institut Català Tecnologia - Centre Tecnològic d'Osona i el Ripollès) i unes importants millores en els processos de fabricació, GIRBAU S.A. ha passat amb èxit l’auditoria, aconseguint la certificació ISO 14001 el passat 13/2/2001, aquesta certificació és la confirmació de la idoneïtat del SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL implantat a GIRBAU S.A.
CERTIFICAT EUROPEU DE REGISTRE EMAS
GIRBAU S.A. OBTÉ LA CERTIFICACIÓ EMAS.

La certificació EMAS és una de les més exigents en matèria de respecte mediambiental.

Girbau ha rebut durant el mes de febrer 2004 la resolució que certifica la seva inscripció al registre comunitari de gestió i auditoria mediambiental.

L’objectiu d’aquest Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental (EMAS) és promoure millores contínues del comportament mediambiental de totes les organitzacions europees i la difusió de la informació pertinent al públic i a altres parts interessades.

Per inscriure’s al registre EMAS cal complir diversos requisits:
  • Disposar d’una política mediambiental
  • Efectuar una anàlisi mediambiental de les seves activitats, productes i serveis
  • Aplicar un Sistema de Gestió Mediambiental
  • Efectuar periòdicament una auditoria
  • Efectuar periòdicament una Declaració Ambiental que s’ha de registrar a l’organisme competent i posar-la a disposició del públic.