El perill dels microplàstics i la importància de reduir-los en els processos de rentada

Els microplàstics, que poden trobar-se en productes tan dispars com els cosmètics o els pneumàtics, han estat uns autèntics desconeguts fins fa una dècada. No obstant això, cada vegada són més freqüents els estudis que parlen de la presència de microplàstics en el nostre entorn, des de marees que inunden eks mars, fins a trossos diminuts que contaminen llocs remots com l'Àrtic o tan pròxims com l'aire que respirem.

La contaminació per aquesta mena de contaminants, associada a la rentada de peces sintètiques i per tant a la bugaderia, representa el 35% dels microplàstics primaris que es troben en els nostres oceans, suposant un perill per al medi marí i per a totes les criatures que habiten en ell. A més, això genera també un impacte en la vida dels humans ja que, segons els últims estudis, es calcula que ingerim anualment entre 39.000 i 52.000 microplàstics a través del peix que consumim, la qual cosa ha provocat que fins i tot s'arribin a trobar restes d'aquests contaminants en placentes humanes.

Però com es produeix aquesta contaminació? La resposta és molt senzilla i és que a través de la rentada es desprenen minúscules fibres de microplàstics dels teixits que impregnen l'aigua. A partir d'aquí, aquests diminuts residus, invisibles a l'ull humà, aconsegueixen sortejar el filtre de les plantes de tractaments d'aigües residuals i arriben als oceans de manera massiva. S'estima que una planta depuradora deixa passar al voltant de 21 mil milions de microfibres plàstiques a l'any el que suposaria, entre els Estats Units i el Canadà, més de 800 tones anuals de minúsculs residus abocats directament a la mar.

Per això és tan important que, tant bugaderies industrials com fabricants de maquinària i organitzacions governamentals, siguin conscients d'aquesta problemàtica per a poder buscar solucions que ajudin a la protecció del medi ambient, la qual cosa és i serà un dels motors de canvi per al sector industrial global.

A Girbau comencem a ser conscients dels problemes ambientals que genera la nostra activitat i per això ens hem posat com a objectiu reduir la presència d'aquests microplàstics en els processos de rentada. Aquest propòsit s'engloba dins de l'agenda de sostenibilitat a diversos anys vista amb l'objectiu de reduir la nostra petjada de carboni a 0.

La innovació es basa en la cerca de noves solucions tant per a millorar aspectes de la vida quotidiana com per a buscar eines que contribueixin a construir un futur més sostenible per a preservar el nostre planeta. Per a això, a Girbau apostem fort per la innovació com a motor per a preservar l'activitat econòmica i avançar cap a la sostenibilitat global.